Volám sa Jana Portugall

Som autorka projektov Osloboď svoju myseľ, Rodinka výnimočnýchZáhradné domčeky pre deti.

No som aj mama 3 výnimočných detí, z ktorých dve sú deti s hendikepom. Syn Maxim sa narodil s diagnózou Downov syndróm. Najmladšia dcéra Olívia vo veku 4 rokov prišla o sluch a v súčasnosti počuje len vďaka kochleárnym implantátom. Najstaršia dcéra Sofia je „bežné“ veľmi tvorivé a citlivé dieťa, ktoré sa venuje napríklad aj ručne maľovaným tričkám na mieru.


Projekt Osloboď svoju myseľ vznikol v roku 2022, keď som sa stala facilitátorkou výnimočnej a veľmi efektívnej metódy PSYCH-K®, ktorá transformuje podvedomé limitujúce presvedčenia na podporujúce, a tým pomáha žiť život, po ktorom túžime.

Dlhé roky som pracovala ako manažérka na nákupe alebo logistike vo výrobných firmách. Vždy som bola ambiciózna a cieľavedomá žena, ktorá chcela mať kariéru aj rodinu. Dlho som si myslela, že takýto životný štýl zvládam a je to, po čom túžim, až som sa dostala do bodu, kedy som si uvedomila, že sa mi život prepletá pomedzi prsty a práca sa pre mňa stala „únikom“ od reality, ktorú som nechcela vidieť.

A tak mi z vesmíru začali chodiť rôzne upozornenia, že sa mám zastaviť, spomaliť a prehodnotiť svoje smerovanie a vydať sa na cestu za ZMENOU a osobnou TRANSFORMÁCIOU.

Zažívala som pocity, že nie som dosť dobrá matka, že netrávim dosť času so svojimi deťmi, že zvyšujem na ne hlas a nemám energiu sa im venovať. Problémy vo vzťahu tiež na seba nedali dlho čakať. K tomu sa pridali zdravotné problémy moje i mojich detí...

Na konci roka 2018 som sa konečne rozhodla, že odchádzam z 11-ročného vzťahu. V hlave som mala jasné rozhodnutie, že to zvládnem, no všetko ostatné som videla len hmlisto. V januári 2020 som oficiálne získala nový životný status „rozvedená“. Až postupne som si začala uvedomovať, čo všetko ma vďaka tomuto statusu čaká a s čím si budem musieť poradiť. Na povrch vyplávalo veľmi veľa starých zranení, vzorcov a pocity neistoty, či strata sebavedomia. Musela som padnúť na dno, ofúkať si všetky rany, aby som bola pripravená na transformáciu života od jeho základov.

Všetky tieto životné výzvy ma naučili vydať sa po ceste SEBALÁSKY v jej najrôznejších podobách. Prijať okolnosti, nevyvíjať odpor, netlačiť na seba, neobviňovať sa, nesústrediť sa na výkon či výsledky, ale dovoliť si plynúť, dovoliť si robiť chyby, hľadať oporu, stabilitu a lásku priamo v sebe a ísť ďalej za hlasom svojho srdca.

Moje osobné životné skúšky, ale aj tie podnikateľské, má neustále posúvajú vpred. Vo svojej praxi sa často stretávam s tým, že ženy túžia po zmene, niekde vo svojom vnútri to cítia, ALE nie sú ochotné ísť za tou zmenou. Nie sú ochotné dovoliť si to a urobiť prvý krok smerom ku zmene. Často dávajú deti na prvé miesto, alebo dávajú partnera na prvé miesto alebo potláčajú svoje potreby a túžby, prípadne čakajú na až keď... Poznám to, aj ja som si tým prešla. No som rada, že v súčasnosti už poznám nástroje a metódy, ako zmenu efektívne zaviesť do svojho života a nasledovať svoje srdce a túžby, aj keď nie vždy to tak bolo.

Veľmi dobre si pamätám chvíle, keď som cítila, že už mám dosť a že je toho na mňa príliš veľa. Prešla som si údolím vlastných strachov, prekonávaním starých vzorcov a predsudkov. Ale ďakujem za to! Pretože ma  to priviedlo na cestu POZNANIA v mnohých aspektoch môjho života. Či už to bolo v oblasti kvalitnej a zdravej stravy, výchovy vo viacerých jazykoch, práce s emóciami alebo vo vlastnom osobnostnom rozvoji.

Vedieť pracovať s vlastnými emóciami či limitujúcimi presvedčeniami v podvedomí, byť skutočne pravdivá vo svojich emóciach a nepotláčať ich, ako aj byť osobným príkladom pre svoje deti, to bola motivácia, ktorá ma doviedla až ku metóde PSYCH-K®.

Pretože, ak tu chceme byť pre naše deti či partnerov, musíme sa najskôr vedieť postarať o seba samé a byť v pohode. Len potom budeme mať kapacitu postarať sa o iných.

Na druhej strane, ak chceme niečo zmeniť, potrebujeme spoznať naše presvedčenia, ktoré nás obmedzujú a udržiavajú v nefunkčnom konaní. A keď si tieto presvedčenia uvedomíme, potrebujeme vedieť, ako ich nahradiť novými, podporujúcimi presvedčeniami, ktoré nás dovedú k zmene a k životu, ktorý naozaj chceme žiť.

Verím totiž, že až keď máme naplnené svoje základné potreby a žijeme v súlade so sebou, až potom vieme pomáhať iným. Zdravá sebaláska – je prejavom vyspelej osobnosti a základom dobrých medziľudských vzťahov. Nikto iný sa o teba nepostará lepšie ako ty sama. Vedieť postaviť sama za seba, neobetovať sa za svoje deti či manžela, brať každú životnú výzvu a príležitosť na rozvoj - to je životný postoj, ktorý pomáha nevzdávať to, ale hľadať riešenia.

Celý život sa vzdelávam, lebo ma to skutočne napĺňa, no tiež verím, že život je cesta a nie cieľ. Rada sa na svojej ceste posúvam vpred a rada sprevádzam iných na ich ceste k spokojnému a naplnenému životu.

Keď som sa dopočula o metóde PSYCH-K®, vedela som, že týmto smerom chcem ísť. Vo februári 2022 som sa zúčastnila Basic workshopu so Simonou Hovadíkovou a v apríli 2022 aj Advance workshopu s Brunhild Hofmann. PSYCH-K® vnímam ako svoje poslanie, ktoré zapadá do mojej práce a zvyšných 2 projektov. V osobnom živote, ale aj počas workshopov či individuálnych sedení, som videla ako ľudia dokázali opustiť svoje staré programy a urobiť zmeny, ktoré im pomáhajú využiť naplno vlastný potenciál a žiť život, po ktorom túžia.

Každý má svoj život vo vlastných rukách. Rozhodnutie zostávať v roli obeti alebo sa stať tvorcom života je tiež v tvojej kompetencii. Čomu dáš prednosť dnes? Veď ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro na nový začiatok. Vyskúšaj PSYCH-K®  na vlastnej koži a rezervuj si individuálne sedenie so mnou.

S láskou, Jana Portugall


Projekt Rodinka výnimočných vznikol v roku 2018, ako výsledok mojej ochoty vydať sa do neznáma - za volaním svojej duše. Práve vďaka svojím výnimočným deťom som sa začala ešte viac vzdelávať a zdieľať so svetom náš osobný príbeh, o tom, že INAKOSŤ môže byť vnímaná ako výnimočnosť a jedinečnosť každého z nás a že práve vďaka tejto našej rôznorodosti je svet krajší.

Zvyšovať povedomie o živote s výnimočnými deťmi a búrať pretrvávajúce predsudky v spoločnosti o týchto deťoch vnímam ako svoje poslanie. V mojich kurzoch o detskom znakovaní či láskyplnej komunikácii prepájam rodičov zdravých aj výnimočných detí, či iných odborníkov, tak aby sme spolu vytvárali nový svet, v ktorom sa každý bez rozdielu cíti prijatý, milovaný a má právo na vzdelanie a život, po ktorom túži.

Mojou vášňou je neustále sa vzdelávať, získavať nové poznatky a inšpirovať rodičov zdravých i výnimočných detí, aby vykročili smerom k radostnému, spokojnému, plnohodnotnému životu vďaka kvalitnej strave, láskavej komunikácii a rešpektujúcej výchove, hoci aj v prostredí dvoch materinských jazykov. Verím totiž, že zázraky sa stávajú, ak máme ODVAHU uveriť, vydať sa na CESTU POZNANIA a ísť do AKCIE.


Projekt Záhradné domčeky pre deti vznikol v roku 2019 a jeho cieľom je prinášať radosť výrobou a predajom krásnych pestrofarebných drevených záhradných domčekov a chatiek.