Projekt Rodinka výnimočných vznikol v roku 2018, ako výsledok mojej ochoty vydať za volaním svojej duše. Práve vďaka svojím výnimočným deťom som sa začala ešte viac vzdelávať a zdieľať so svetom náš osobný príbeh, o tom, že INAKOSŤ môže byť vnímaná ako výnimočnosť a jedinečnosť každého z nás a že práve vďaka tejto našej rôznorodosti je svet krajší.

Zvyšovať povedomie o živote s výnimočnými deťmi

a búrať pretrvávajúce predsudky v spoločnosti o týchto deťoch vnímam ako svoje poslanie.

V mojich kurzoch o detskom znakovaní či láskyplnej komunikácii prepájam rodičov zdravých aj výnimočných detí, či iných odborníkov, tak aby sme spolu vytvárali nový svet, v ktorom sa každý bez rozdielu cíti prijatý, milovaný a má právo na vzdelanie a život, po ktorom túži.

Mojou vášňou je neustále sa vzdelávať, získavať nové poznatky a inšpirovať rodičov zdravých i výnimočných detí, aby vykročili smerom k radostnému, spokojnému, plnohodnotnému životu vďaka kvalitnej strave, láskavej komunikácii a rešpektujúcej výchove, hoci aj v prostredí dvoch materinských jazykov.

Verím totiž, že

"Zázraky sa stávajú, ak máme Odvahu uveriť,

vydať sa na cestu Poznania a ísť do Akcie."

Milovať bez podmienok

Mojím životným poslaním je milovať svoje deti bez podmienok s rešpektom k ich vlastnej osobnosti a individualite. Úloha je to veľmi ťažká a náročná, ale robím najlepšie ako viem v danom momente.

Mojou túžbou je vychovať z nich slobodných jedincov, schopných napĺňať svoj zmysel života, tešiť sa a žiť svoj život spontánne, radostne, bez strachu zo zlyhania a s odvahou. Chcem podporovať ich kreativitu, predstavivosť i tvorivosť. Učiť ich sociálnemu cíteniu, empatii a konať v prospech seba i iných.

Mojím cieľom je podporovať život v súlade s hlasom ich vlastného srdca, vychovávať ich k samostatnosti, slobode a zodpovednosti za svoje myšlienky, činy i rozhodnutia. Snažím sa, aby boli čo najviac v kontakte s prírodou a naplno rozvinuli svoj potenciál. Lebo verím tomu, čo povedal Walt Disney:

„Všetky naše sny sa stanú skutočnosťou, ak

máme odvahu ich nasledovať.“ 

Priznávam sa, že nebolo pre mňa ľahké vyjsť s „vlastnou kožou“ na trh a verejne rozprávať o svojich životných skúškach. Nakoniec som si však povedala, že je to nevyhnutné. Že moje skúsenosti môžu pomôcť nejednému rodičovi aspoň v tom, že sa nebude cítiť, že je na to všetko sám. Veľmi dobre si pamätám tie svoje pocity, keď som sa nemala na koho obrátiť.

Online svet umožňuje rozšíriť moje poznatky k čo najväčšiemu počtu rodičov. Čokoľvek som sa naučila ja, môžem posunúť ďalším, ktorí sa môžu poučiť z mojich chýb alebo sa prinajmenšom inšpirovať mojimi úspechmi a s odvahou sa vydať po vlastnej ceste.

Čím Vás môžem inšpirovať?

Zoberte svoj život a život svojho dieťaťa do vlastných rúk.

Znakujeme hravo a ľahko

14-týdňový online kurz o detskom znakovaní so sadou fyzických obrázkových a textových kartičiek, pre rodičov, ktorí chcú lepšie porozumieť svojim deťom.
Viac informácií

Vybuduj základy láskyplnej komunikácie

6-týždňový online kurz pre rodičov, ktorí nechcú prenášať vlastné nefunkčné vzorce správania na svoje deti.
Viac informácií

Prvá pomoc pre rodiča a dieťa v emóciách

21-dňový online kurz s krízovou esenciou pre lepšie pochopenie emóciám svojho dieťaťa, ako aj tým svojím.
Více informací

Viac informácií o projekte