Individuálne sedenia PSYCH-K® a najčastejšie otázky

Keď som v roku 2021 započula po prvýkrát o PSYCH-K®, pocítila som veľmi silne, že toto je moja cesta. Rozhodla som sa nasledovať túto príležitosť a dozvedieť sa viac o tejto metóde, vyskúšať ju najskôr na sebe a potom šíriť ďalej, ako jej facilitátor.

A tak začala moja práca so PSYCH-K®. Vo februári 2022 som absolvovala BASIC seminár a v Apríli 2022 aj seminár ADVANCE. Prínosy a výsledky, ktoré som pomocou PSYCH-K® dosiahla u seba boli veľmi presvedčivé. Keď som začala pracovať s prvými klientami, začali sa vynárať otázky, ktoré sa opakovali, a tak som napísala tento článok.

Koľko sedení budem potrebovať?

Hoci je PSYCH-K® veľmi účinná metóda, na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. U každého človeka je to inak. Niekto chce zažiť poriadnu transformáciu a chce ísť do hĺbky. Takýto človek potrebuje viac sedení, aby sa mohol ponoriť do seba, identifikovať svoje limitujúce presvedčenia a uvedomiť si, čo mu vlastne bráni v dosahovaní toho, po čom túži.

Sú však ľudia, ktorí riešia svoje témy pomalším tempom a radi si doprajú čas na integráciu zmien do života. Niekomu teda stačí prísť raz a niekto potrebuje dlhšiu spoluprácu v podobe 3 a viac sedení.

Je to teda veľmi individuálne. Niekomu stačí jedno sedenie. Niekto potrebuje na vyriešenie komplexnejšieho problému 3 – 6 sedení. Niekto prichádza 2-krát za mesiac, niekto 1-krát za štvrť roka. Je to naozaj rôzne. Ja veľmi rada sprevádzam ľudí, ktorí vnímajú život ako cestu a nie cieľ.

Obyčajne odporúčam po sedení dovoliť si čas na integráciu zmien do života. Počet a intenzitu sedení teda určujeme spolu s klientom podľa témy, ktorú riešime, ako aj podľa toho, akú rýchlu transformáciu chce v živote zažiť.

Vyrieši PSYCH-K® všetky moje problémy?

Ako ja hovorím: „Zázraky sa stávajú, ak máme odvahu UVERIŤ, vydať sa na cestu POZNANIA a ísť do AKCIE.“

Život nám ponúka neustále príležitosti na rozvoj, no či ich aj využijeme, závisí práve na našom rozhodnutí a na našej vôli meniť sa. Ja odporúčam zamerať sa na jednu tému. Niekedy sa potom stane, že sa otvorí ďalšia téma a inokedy už nie je potrebné ísť do ďalšej témy. Je to naozaj veľmi individuálne. No a niekedy, keď sa nám podarí vyriešiť nejakú tému, zmena sa prejaví aj v mnohých ďalších oblastiach.

A tak naozaj sa môže stať, že sa udejú veľké zmeny. Avšak všetko to závisí na ochote niečo zmeniť a na viere, ktorú v seba a v to, čo môžete dosiahnuť, máte.

Pri individuálnych sedeniach PSYCH-K® hľadáme a identifikujeme limitujúce presvedčenia a vďaka procesu PSYCH-K® ich potom meníme na podporujúce. Tým sa uvoľňuje veľký potenciál na zmenu v živote klienta. Avšak klient je stále slobodným človekom, ktorý sa rozhodne či bude konať alebo nebude konať na základe nového presvedčenia.

Preto dôležitou súčasťou PSYCH-K® individuálnych sedení sú akčné kroky, pomocou ktorých urobíte prvé aktivity ku zmene. A to akú transformáciu klient po PSYCH-K® zažije, závisí na jeho viere, ale tiež na jeho ochote niečo zmeniť a ísť do akčných krokov.

Koľko presvedčení zvládneme zmeniť za jedno sedenie?

Toto je tiež veľmi individuálne. Závisí to od toho, ako rýchlo dokážeme spoločne identifikovať limitujúce presvedčenia a zmeniť ich na podporujúce. Často však nejde o kvantitu, ale o kvalitu podporujúcich presvedčení. V praxi sa totiž stáva, že ak správne zadefinujeme nové cieľové prehlásenie a transformujeme ho pomocou PSYCH-K® procesu, môže to ovplyvniť mnohé ďalšie presvedčenia a klient po takomto sedení môže vnímať veľkú zmenu.

Niekedy zmeníme s klientom len jedno presvedčenie a ďalej nás telo nepustí a inokedy môžeme zmeniť viac presvedčení postupne. V PSYCH-K® je dôležité, aby celé individuálne sedenie prebiehalo v súlade s potrebou bezpečia. Ak sa klient a jeho nervový systém necíti v bezpečí, jeho telo nás do procesu ani do zmeny nepustí.

Ide pomocou PSYCH-K® vykonať len zmenu presvedčenia?

Práca so PSYCH-K® má oveľa väčší dopad. Individuálne sedenia sú zakaždým iné, podľa toho s čím klient prichádza. Pomocou PSYCH-K® sa dá aj veľmi pekne vybalansovať stresová alebo traumatická udalosť, ktorú klient momentálne prežíva alebo ktorou si prešiel v minulosti. Ak klient zažije veľké zranenie, jeho nervový systém môže zotrvávať v stresovej situácii, jeho mozog nereaguje z koherentného stavu a potom to ovplyvňuje aj jeho správanie, rozhodovanie a teda celkový život a výsledky, ktoré dosahuje. PSYCH-K® však dokáže pracovať so zmenou vnímania stresovej situácie. Dokáže oddeliť emócie od spomienky a uľaviť tak telu a nervovému systému. PSYCH-K® má vo svojom repertoáre mnohé ďalšie balansy ako napríklad balans na riešenie vzťahov, na zmenu tzv. kľúčových presvedčení, či na prácu s témami ako je stres z narodenia či smrti a podobne.

Ako dlho to bude fungovať?

PSYCH-K® robí trvalé zmeny presvedčenia. V živote si neustále tvoríme presvedčenia na základe osobných skúseností a emócií, ktoré prežívame. To, čomu uveríte, je teda v moci každého jedného z nás. PSYCH-K® mení presvedčenia, ktoré už máte, z limitujúcich na podporujúce.

V tom je jeho sila. Vďaka PSYCH-K® procesu sa teda vytvorí potenciál na zmenu, ale tú zmenu potrebuje do svojho života zaviesť klient, preto na konci každého sedenia robíme akčný plán. Aby sa nové presvedčenie ukotvilo a manifestovalo do reality a hmotného sveta. Takže ak čakáte zázračnú pilulku, ktorá všetko urobí za Vás, tak PSYCH-K® nie je o tomto.

Klienti zvyknú zmeny po individuálnom sedení opisovať tak, že to, čo predtým vnímali ako nemožné alebo ako veľký problém, práve po PSYCH-K® procese, im už nepríde ako nemožné alebo neuskutočniteľné. Zmení sa ich vnímanie a oni uvidia príležitosti, ktoré predtým nevideli a otvorí sa im priestor ísť do akčných krokov, do ktorých by predtým nešli, lebo im v tom bránilo limitujúce presvedčenie, ktoré si často ani neuvedomovali.

V prípade, že ťa PSYCH-K® zaujalo a chcela by si ho vyskúšať na sebe, viac informácií o individuálnom sedení u mňa nájdeš tu. Máš ďalšie otázky? Napíš mi.

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.