Sila sebalásky: Ako posilniť svoju sebahodnotu

Sebaláska a sebahodnota sú kľúčovými faktormi, ktoré nám umožňujú dosiahnuť úspechšťastný život vo vnútornej harmónii. Bez nich sa často cítime stratení a bezmocní ako obete životných udalostí či okolia. Začítajte sa do článku a vyskúšajte si praktické cvičenia, ktoré Vám pomôžu odhaliť to, čo Vám bráni vnímať vlastnú hodnotu či milovať samých seba.

Sebahodnota je kľúčom k vnútornej sile

Sebahodnota je súbor presvedčení o sebe, ktoré súvisia s tým, že sa cítime hodní lásky, úspechu a šťastia.

Ak dostatočne vnímame svoju vlastnú hodnotu, vážime si sami seba, nezávisle na tom, čo si myslia iní ľudia. Dokážeme sa postaviť za seba a sme vo svojej vnútornej sile. Keď máme vysokú sebahodnotu, cítime sa sebavedomejšie a sme ochotní prijať výzvy života, viac riskovať a odvážne využívať príležitosti, ktoré nám život ponúka.

Naopak, nízka sebahodnota nás môže brzdiť, pretože nám bráni vidieť svoju výnimočnosťdosiahnuť svoj plný potenciál.

Treba si uvedomiť, že sebahodnota súvisí s tým, ako vnímame samých seba. Bohužiaľ toto vnímanie seba a vlastnej hodnoty vychádza často z toho, ako nás vnímali tí, ktorí sa o nás starali a čo nám zvykli hovoriť, keď sme boli deti.

Rozmýšľať o svojej vlastnej hodnote je dôležitým krokom k osobnému rastu a sebapoznaniu. Tu je niekoľko otázok, ktoré si môžete položiť, aby ste lepšie pochopili, ako vnímate svoju vlastnú hodnotu Vy:

Ako vnímaš seba? Čo zvykneš sám sebe alebo sama sebe hovoriť? Aké sú tvoje vnútorné presvedčenia o sebe?

Skúste zistiť, aké presvedčenia máte o sebe. Myslíte si, že ste hodní lásky, šťastia a úspechu, alebo máte negatívne presvedčenia, ktoré Vás obmedzujú? Cítite sa pozitívne a sebavedomo, alebo máte tendenciu byť sami voči sebe prísni a kritickí? Za čo sa opakovane kritizujete?

Ja som napríklad zvykla veci nedokončovať, lebo som mala pocit, že to, čo robím nie je dosť dokonalé. Nevedela som prijať svoju nedokonalosť a svoje chyby. Bola som na seba veľmi kritická. Do mnohých vecí som ani nešla, aby som predchádzala chybám či zlyhaniu, ale zároveň som sa oberala o poriadne príležitosti, čo spôsobovalo, že som plne nevyužívala svoj potenciál. Nedostatok sebahodnoty som si potom kompenzovala dobrými výsledkami v škole či neskôr výkonmi v práci.

Čo ti často hovorili rodičia či učitelia? Ako reaguješ na komplimenty a kritiku od ostatných?

Ak dostanete kompliment, ako naň reagujete? Zahanbíte sa a neviete to prijať? Alebo hneď hovoríte, že to tak nie je a zľahčujete to či zahovárate? Ako sa cítite, keď Vás niekto kritizuje? Zraňuje Vás to alebo hnevá? Záleží Vám na tom, čo o Vás povedia iní ľudia a čo si o Vás myslia?

V mojom detstve som neustále zažívala to, že iní to vedia lepšie ako ja. Bolo to spôsobené porovnávaním medzi súrodencami, ako aj tým, že mi neustále chceli radiť a hovorili mi, ako sa veci robia. Postupom času som nadobudla pocit, že nie som dosť dobrá, lebo iní to vždy budú robiť lepšie ako ja. Vôbec som kedysi nebola schopná prijať ocenenie či pochvalu a neustále som sa chcela iným niečím zavďačiť. Akákoľvek kritika bola veľkým ohrozením môjho sebavedomia.

Porovnávaš sa často s inými ľuďmi? Cítiš závisť, keď sa iným darí alebo majú to, čo ty nie?

Zvykla som závidieť ľuďom ich sebavedomie a sebadôveru, ktoré mne v detstve chýbalo. Až som pochopila, že to, čo iným závidíme, je často to, čo nám chýba a len to potrebujeme prijať a začať s tým pracovať. Za posledných pár rokov som ušla poriadny kus na ceste k sebaláske.

Máš snahu podávať výkony a dosahovať výsledky, aby si sa cítila hodná či hodný? Aby si si zaslúžil/a?

Pocit vlastnej hodnoty, často nahradzuje pocit nie som dosť alebo nezaslúžim si, ktorý nás zavádza do neustáleho uspokojovania potrieb iných ľudí či do podávania výkonov.

Toto je téma, ktorú rieši takmer každý, pretože sme naučení z našej spoločnosti, že iní sú dôležitejší ako my sami. Ak myslíme na seba, tak sme sebeckí – to je bežné limitujúce presvedčenie, ktoré nám bráni milovať seba. Ale ono to často nie je sebeckosť.

Dokážeš snívať a plniť si sny, nielen svoje ciele. Veríš, že ich dokážeš naplniť?

Vaša schopnosť veriť, že máte výnimočný a neobmedzený potenciál dosiahnuť svoje ciele a sny, odráža Vašu hodnotu aj výšku sebavedomia. Ak sa Vám nedarí dosiahnuť to, po čom túžite, korene môžu byť práve vo Vašej nízkej sebahodnote.

Ja som napríklad neverila, že môžem mať všetko, čo chcem a že to iba vyvolení, môžu. To potom ovplyvňovalo moje možnosti, ale i vzťahy.

Ako sa staráš o seba? Venuješ čas starostlivosti o svoje fyzické a duševné zdravie?

Aké činnosti zanedbávate a nedoprajete si ich? Čo robíte pre iných, ale sebe si to nedoprajete, lebo už nemáte na to čas, energiu či chuť, lebo ste unavení?

Toto je téma, ktorú som veľmi začala riešiť po rozvode a konečne som začala dávať priestor sebe a svojim potrebám. Dať seba na prvé miesto, vytvoriť si priestor na svoje záľuby, to sú oblasti, ktoré veľmi ukazujú, ako veľmi si ceníme samých seba a svoj čas.

Pracovať na pozitívnom vnímaní vlastnej hodnoty je dôležitou súčasťou osobného rastu. Ja vo svojej praxi na to využívam práve metódu PSYCH-K®.

Odpovede na tieto otázky vedú k hlbšiemu sebapoznaniu a pomôžu Vám lepšie pochopiť, ako vnímate svoju vlastnú hodnotu. Je dôležité mať na pamäti, že vnímanie sebahodnoty je primárne ovplyvnené tým, čo Vám o Vás hovorili Vaši blízki a tiež Vašimi životnými skúsenosťami. Avšak pozitívne je, že to nie je nič fixné a môže sa to v čase zmeniť práve vďaka metóde PSYCH-K® (individuálne sedenie si môžete rezervovať priamo tu).

Ako si môžeme vedome zvyšovať sebahodnotu?

Prvým krokom je sebaláska. Musíme si uvedomiť, že sme ľudia a nie sme dokonalí. Každý robí chyby, a je to tak v poriadku. Každý z nás aspoň raz v živote urobil nesprávne rozhodnutie, zranil inú osobu či seba.

Sebahodnota súvisí so sebaláskou a s odpustením nielen iným, ale najmä sebe.

Ak sme naučení kritizovať samých seba a trápiť sa kvôli vlastným chybám, nedokonalostiam či nesprávnym rozhodnutiam, naša sebahodnota bude nízka a naše vedomie bude zotrvávať v roli obeti nízkych vibráciách.

Dôležité je preto, prijať samých seba takých, akí sme a vybudovať si zdravý návyk – poučiť sa z vlastných chýb, ale neutápať sa v pocitoch viny, zlyhania či smútku. Tak ako dieťa, tisíckrát spadne, kým sa naučí chodiť. Tak aj my robíme chyby, aby sme sa vyvíjali a duchovne rástli.

Prijať samých seba však býva pomerne náročné, keďže náš nervový systém takéto pocity prijatia a bezpodmienečnej lásky počas detstva častokrát nezažil! Ale nevešajte hlavu, existuje riešenie.

Metóda PSYCH-K® dokáže jednoducho a účinne nahrať do podvedomia namiesto limitujúcich podporujúce programy, ktoré nám dovolia pozerať na seba s láskou, súcitom a pochopením. Vďaka tomu sa do Vášho nervového systému dostanú nové programy, ale najmä pocity a Vy začnete vnímať samých seba lepšie.

Jedna moja klientka to po série sedení ohodnotila účinky PSYCH-K® takto:

„Metóda PSYCH-K® a tvoj úžasný láskavý prístup mi pomohol veľmi účinne a prirodzene zmeniť  „negatívny scenár“ a byť tou, kým vo svojej podstate som. Akoby som zrazu mala na výber, čo urobím, čo doteraz nebolo možné.“

Zuzka, z okolia Nitry

Zamerajte svoju pozornosť na posilňovanie svojej sebahodnoty

Druhým aspektom rozvoja svojej sebahodnoty je jeden z vesmírnych zákonov: Kam smeruješ svoju pozornosť, tam to rastie.

Tento princíp využíva aj metóda PSYCH-K®, tým, že pri individuálnych sedeniach zameriavame pozornosť na to, ako sa chcete cítiť a vnímať svoju hodnotu.

Potom do podvedomia nahrávame napríklad takéto podporujúce programy v oblasti sebahodnoty:

 • Hlboko oceňujem a prijímam samú seba.
 • Som chápavá a zvedavá, keď ma iní kritizujú.
 • Som hrdá, na to, kto som.
 • Prijímam svoje nedokonalosti ako príležitosti sa naučiť hodnotné lekcie vo svojom živote.

Takže začnite zameriavať svoju pozornosť a stavať na svojich silných stránkach a prednostiach. Aké úlohy, aktivity alebo ľudia Vám dodávajú pocit vlastnej hodnoty?

 • Identifikujte, čo Vás robí šťastnými a čo Vám pomáha cítiť sa hodnými a dôležitými?
 • Čo Vám ide ľahko a prirodzene?
 • Pri akých aktivitách strácate pojem o čase a robíte ich s radosťou?
 • Čo sú Vaše silné stránky?
 • Aké úspechy ste dosiahli v minulosti?
 • Za čo môžete sami seba oceniť a poďakovať si?

Toto sú otázky, na ktoré, keď si odpoviete a zameriate svoju pozornosť na ich vedomé vykonávanie, zvýšite svoje sebavedomie i sebahodnotu.

Sebaláska je kľúčom k vnútornej harmónii

Sebaláska je spojená so schopnosťou prijať samých seba takých, akí sme, s našimi kladmi aj zápormi. Je o tom, že sa neporovnávame s inými, nekritizujeme samých seba, neodsudzujeme sa za naše nedokonalosti, ale vnímame svoju jedinečnosť.

Sebaláska = vnímam svoju jedinečnosť, prijímam samú seba a milujem sa bezpodmienečne. Ak toto dokážeme, cítime vnútornú harmóniu a mier.

Praktikovanie sebalásky si môžeme osvojiť tým, že sa budeme starostlivo starať o svoje fyzické i duševné zdravie. To zahŕňa pravidelný pohyb, vyváženú stravu, dostatok spánku a relaxáciu. Rovnako dôležité je aj nájdenie času na seba a na svoje záľuby a koníčky.

Robiť to, čo Vám prináša radosť a nájsť si na to čas, je prejavom sebalásky aj vysokej sebahodnoty.

Sebaláska tiež znamená, že sa potrebujeme prestať porovnávať s ostatnými. Každý z nás má svoju vlastnú cestu, svoje vlastné tempo a je jedinečný. Porovnávanie s inými nám len bráni byť šťastní a spokojní s tým, čo máme. Vyvoláva to v nás pocity smútku, závisti, hnevu a mnohé iné nepríjemné emócie, ktorým sa môžeme vyhnúť, ak si dovolíme prijať vlastnú jedinečnosť.

Prvý návyk, ktorý som do svojho života zaviedla je, že som vždy pri pohľade do zrkadla začala vedome vnímať svoju krásu a jedinečnosť. Zo začiatku, kým som nepoznala PSYCH-K®, to nebolo jednoduché, pretože sa vždy ozval môj vnútorný kritik, ale potom práve opakovaním a zvedomovaním svojich pozitívnych stránok, som to začala aj vnímať a cítiť.

Keď do môjho života vstúpila metóda PSYCH-K®, začalo to byť ľahšie, pretože ma v mojej transformácii podporili aj podporujúce programy typu:

 • „Hlboko si vážim a ctim samú seba, len preto, že som.“
 • „Som charizmatická žena, ktorá si priťahuje do svojho života výnimočných ľudí a príležitosti.“

Dnes pri pohľade do zrkadla, nenabehne môj vnútorný kritik, ale práve pocit spokojnosti so sebou i svojím telom.

Urobte si krátke cvičenie: Láska k sebe a odpustenie

Téma sebalásky a sebahodnoty je téma, ktorú môžeme riešiť celý život a z rôznych uhlov. Ale niekde treba začať. Urobte si teraz krátke cvičenie. Položte si nasledovné otázky a navnímajte svoje telo, pocity aj myšlienky. Čo Vás napadne ako prvé?

 1. Milujem samú seba? Milujem samého seba?
 2. Čo sama sebe nedokážem odpustiť? Čo sám sebe nedokážem odpustiť?
 3. Z čoho sa obviňujem? Čo ma veľmi bolí a neviem na to zabudnúť? Aká situácia či udalosť?

Zoberte papier a všetko zapisujte. V zapísaných vetách nájdete často limitujúce presvedčenia či bolestivé situácie, ktoré Vám bránia viac milovať seba a vnímať svoju hodnotu.

Mňa nedávno táto téma vytiahla z postele už o 4 hod. ráno. V rámci PSYCH-K® komunity facilitátorov mávame pravidelné stretnutia, na ktorých riešime najrôznejšie oblasti života a potom ich balansujeme. Pripravila som si svoj rituálny priestor, zapálila sviečku, naladila sa na svoj stred a pustila sa do balansovania:

 • Prirodzene a automaticky zahŕňam samú seba láskou, tak ako to bežne robím s najbližšími.“
 • „Mám dostatok bezpodmienečnej lásky a pochopenia pre samú seba.“
 • „Prijímam plnú zodpovednosť za svoje emócie a stav svojho vedomia.“
 • „Bezpodmienečne milujem samú seba.“ (Počas tohto balansu prišla spomienka na rozvod a vybavil sa ten horkosladký pocit zahanbenia, viny, zlyhania, žiaľu i úľavy a počas balansu sa vybalansovalo aj Odpúšťam samej sebe, že som sa rozviedla).
 • „Odpúšťam si všetky svoje nedokonalosti a nesprávne rozhodnutia.“
 • „Som dokonalá taká, aká som, a tak to stačí a ja sa v tom všetkom prijímam.“
 • „Dôverujem samej sebe a svojím rozhodnutiam.“

PSYCH-K® kľúč k osobnej slobode: Zmeňte postoj i vnímanie emócií

Nepríjemné emócie sú znakom, že je vo Vás zranenie, ktoré treba pochopiť a prijať. Keď prijmete plnú zodpovednosť za svoje emócie a prestanete sa vnímať ako obeť životných udalostí či okolia, môžete začať meniť svoj život.

 • Na čo sa neustále sťažujete vo svojom živote? V čom sa cítite neslobodní?
 • V akých situáciách sa cítite byť obeťou? Že nemáte veci vo svojich rukách?
 • Dokážete k daným situáciám zaujať iný postoj? Zmeniť svoje vnímanie?
 • Zostávate v týchto nepríjemných emóciách uväznení niekoľko dní či rokov?

Ak Vám to ide ťažko, metóda PSYCH-K® ponúka niekoľko balansov či tzv. transformáciu vnímania stresovej situácie (viac o typoch balansov si môžete prečítať v tomto článku), ktorá umožní človeku vystúpiť z emócií, vytvoriť si odstup, zaujať iný POSTOJ a začať vnímať realitu INAK.

Pretože, postoj, ktorý zaujmete v danej situácii, určí, v akých vibráciách a frekvenciách sa budete pohybovať po zvyšok dňa či života. Sú ľudia, ktorí trávia v závisti, hneve či smútku celé svoje dni, až sa z toho stáva návyk a stav vedomia, v ktorom žijú.

Môžete zostávať v obeti, pocite viny, ľútosti či bezmoci, alebo začať proces premeny pomocou metódy PSYCH-K®. Vďaka PSYCH-K® už nebudete obeťou okolností a vlastných emócií, ale môžete začať surfovať na vlne emócií bez toho, aby ste sa v nich museli topiť.

Účinky PSYCH-K® okomentovala aj moja klientka Mirka nasledovne:

Janka presne vedela klásť otázky. Vnímať, kde ma nasmerovať, aby vyšlo von cez moje ústa, čo som už viac nemusela žiť. Držala priestor z pozície dôvery vo mňa. Už nie som v postoji „obete“, ale v postoji „stačilo, už viac nebudem venovať pozornosť tomu, čo ma ničí“. Niektoré presvedčenia, ktoré som mala boli tak hlboko, že som ich nevedela vedome vysvetliť, len sa prejavovali na tele. Už po pár minútach som vedela nájsť v sebe „myšlienku“ , ktorej som uverila a tvorila si podľa nej skutočnosť.

Prijala som svoje emócie, pustila nefunkčné presvedčenia. Nové presvedčenie, ktoré vďaka PSYCH-K® mám je: „Moja sila ma chráni, prijímam svoju silu a dovoľujem ostatným ísť svojou cestou.“

Ja som tá, ktorá rozhoduje. Nikomu silu neberiem, ani nikto ju nemusí brať mne. Otvoril sa vo mne prúd života.

Vďaka PSYCH-K® som si začala uvedomovať svoju silu, hranice, že nikto ma nemôže ovplyvniť ani energeticky, ani slovom. Uvoľnilo sa presvedčenie, prijala som nové a zrazu sa cítim a viem, že sa moje telo uzdravuje a je v harmónii.

Mirka z okolia Banskej Bystrice

Výzva: Odomknite svoju vnútornú silu

Ak prijmete samých seba, zahrniete sa láskou a súcitom, Vaša sebahodnota sa zvýši a Vy sa dokážete postaviť do svojej vnútornej sily. Sebahodnota a sebaláska sú kľúčmi k tomu, aby sme dosiahli svoje ciele a žili šťastný a spokojný život.

Začnite pracovať na sebe tým, že sa budete viac milovať, viac si vážiť samých seba a viac sa prijímať. Ak to urobíte, budete mať viac energie, sebavedomia a vnútornej harmónie na svojej ceste k úspechu.

Ak sebahodnotu a sebalásku necítite vo svojom tele, lebo ste ju nezažili, objednajte si PSYCH-K® sedenie na tomto odkaze a spoločne prepíšeme všetky limitujúce presvedčenia, tak aby ste mohli žiť spokojný život vo vnútornej harmónii a mieri.

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.