PSYCH-K® Procesy

Pri individuálnych sedeniach má facilitátor, teda ten kto vedie individuálne sedenie a je certifikovaný, na výber z mnohých procesov, ktoré môže použiť pri práci s podvedomými presvedčeniami.

Ja mám na PSYCH-K® rada, fakt, že to, ktorý proces použiť nie je v kompetencii facilitátora, ale v kompetencii klienta. Že ako je to možné? Práve preto, že PSYCH-K® používa na komunikáciu s klientom svalový test, facilitátor sa vždy pýta klientovho tela, ktorý proces je pre neho v danom momente najlepší. PSYCH-K® je jednou z mála metód, ktoré naozaj pracujú so zisťovaním, či to je pre klienta bezpečné a s tým, že klient a jeho telo vedia najlepšie, čo mu v danej téme pomôže najviac.

Jedine vyškolený a certifikovaný facilitátor PSYCH-K® vie správne používať procesy pre prácu s klientom a tiež vytvoriť tzv. ISUMATAQ priestor.

Ja tento priestor opisujem ako taký kontajner bezpečia a lásky, ktorý má facilitátor vytvoriť pre klienta, aby v ňom aktivoval osobnú múdrosť, ktorá mu pomôže uvidieť, čo má byť uvidené a urobiť potrebné kroky na zmenu a transformáciu v osobnom živote.

Mojimi certifikovanými inštruktorkami boli Simona Hovadíková a Brunhild Hofmann.

NEW DIRECTION BALANCE, RESOLUTION BALANCE

New direction balance a Resolution balance sú dva základné postupy, ktoré využívam pri práci s klientom na preprogramovanie limitujúcich vzorcov či presvedčení. Počas každého sedenia s klientom pomenujeme problém, následne identifikujeme limitujúce presvedčenia a hľadáme podporujúce presvedčenia, ktoré mu pomôžu v dosahovaní jeho cieľov a túžob. Pri týchto procesoch pracujem s podvedomím, nadvedomím a na komunikáciu s telom využívame svalový test.

CORE BELIEF BALANCE

V tomto procese skontrolujeme 13 základných presvedčení, ktoré klientovi bránia prejaviť plný potenciál v živote. Napríklad, či jeho podvedomie verí alebo neverí niektorému zo základných presvedčení, napríklad:

  • „Vesmír je priateľské miesto.“
  • „Zaslúžim si to najlepšie, čo láska a život ponúka.“
  • „Chcem žiť.“

Ide o hlboký proces zmeny základných presvedčení, ktorý pripraví klienta na proces zmeny. Tieto presvedčenia tiež určujú, to akým spôsobom vníma klient svoju realitu a či jeho systém vníma zmenu ako ohrozenie alebo je ochotný ísť do procesu zmeny.

V praxi sa stáva, že klient robí vedomé zmeny, ale jeho podvedomie nie je ochotné prijímať zmeny a nové veci. A tak potom v realite, takýto človek urobí 2 kroky v pred a 3 kroky naspäť, lebo jeho mozog nefunguje v súlade, lebo jeho podvedomie si myslí niečo iné ako vedomie. A akákoľvek zmena u takéhoto človeka vyžaduje veľmi veľa námahy a nedosahuje, také výsledky ako by mohol, keby jeho podvedomie bolo zosúladené s vedomou mysľou.

RELATIONSHIP BALANCE

Tento proces pomáha transformovať osobné záležitosti, ktoré máme voči ostatným vo vzťahoch. Vďaka nemu dokážeme lepšie pochopiť lekcie, ktoré vzťahy so sebou prinášajú. Používam ho v partnerských vzťahoch, rodinných vzťahoch, pracovných vzťahoch a podobne.

Dá sa robiť iba osobne, nie online. Nie vždy však pri tomto procese musí byť partner alebo druhá osoba, s ktorou riešite svoj vzťah. Je dobré, ak najmä pri partnerských vzťahoch je partner prítomný, ale tento proces je možné urobiť aj v zastúpení – teda partner, dieťa, rodič, zamestnanec, či zamestnávateľ môže byť mnou zastúpený a my riešime iba Váš vzťah k nemu.

LIFE BONDING BALANCE

Zranenia súvisiace s narodením alebo so strachom so smrti sú veľmi dôležité aspekty ľudského života. Tento proces sa používa na preprogramovanie negatívneho dopadu týchto vplyvov na život klienta.

Pri tomto procese pracujeme aj s dychom a silovými bodmi na tele. Tento proces transformuje stres spojený s „narodením“ a „smrťou“, ktorý sme zažili počas svojho života.

BELIEF POINTS/ENERGY FOCUSING

Tento proces zahŕňa 12 energetických bodov na tele, ktoré vychádzajú z akupresúry. Ide o jednoduchú metódu preprogramovania podvedomých programov, pomocou ktorých umožňujem klientovi nové vnímanie situácií a tém, ktoré rieši.

SURROGATE BALANCING

Umožňuje realizovať zmenu podvedomých presvedčení aj na diaľku. Pracujeme so zástupnou osobou. Môžeme pracovať s ľuďmi alebo aj so zvieratami, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu sami procesu zúčastniť. Pred každým procesom facilitátor preveruje, či je to bezpečné pre osobu, ktorá zastupuje, ale tiež ktorá je zastupovaná.

RAPPORT

Zlepšuje schopnosť lepšie komunikovať, nadväzovať vzťahy a budovať dôveru s ľuďmi.

Viac informácií o PSYCH-K® nájdete na oficiálnych stránkach v angličtine na www.psych-k.com

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.