Zober si svoj priestor a rozžiar svojou esenciou seba i iných

Nedostatok sebadôvery. Nízka sebahodnota. Posudzovanie vlastnej hodnoty podľa toho, čo som dosiahla, aké ciele som naplnila, koľko snov som si splnila, aký výkon som podala, aký obrat som dosiahla…

 • Koľkokrát vo svojom živote si sa ocitla úplne na dne, len preto, že si si dostatočne nedôverovala?
 • Koľko kompromisov a ústupkov si urobila, aby si si zaslúžila ocenenie, lásku či pozornosť iných?

Posledných pár rokov sa neustále ponáram do svojho vnútra a objavujem nové a nové presvedčenia a vzorce, ktoré ma nejakým spôsobom limitujú. Mnoho z nich súvisí práve s mojou vlastnou hodnotou.

Z čoho som doteraz odvodzovala svoju hodnotu?

Podľa akých presvedčení a programov som doteraz žila? Pocit nie som dosť. Nikto si ma neváži. Nikto ma nerešpektuje a nechápe, čo hovorím. Jedno z mojich posledných hlbokých uvedomení je, že svoju hodnotu som vždy posudzovala podľa svojho výkonu. Podľa toho, koľko som toho urobila.

Moja ctižiadostivosť a cieľavedomosť ma viedla od jedného cieľa k druhému. Viedla ma to do neuveriteľných výkonov. Lebo ak som chcela byť skutočne úspešná, musela som poriadne zabrať.

 • Úspech môžem dosiahnuť len tvrdou prácou, aj to patrilo k mojím presvedčeniam.
 • Lásku a ocenenie si môžem zaslúžiť, len ak budú ľudia okolo mňa šťastní.

Aké presvedčenia si nesieš z výchovy ty?

Prostredie, v ktorom som žila, ma hlboko ovplyvňovalo

Moje presvedčenia vyplynuli z prostredia, v ktorom som vyrastala. Nemala som vo svojom okolí pozitívne vzory žien, ktoré by chápali skutočnú, pravú esenciu ženského princípu, ktoré by manifestovali svoju silu ženským spôsobom.

A tak som dlho žila podľa tohto mužského princípu vo vzťahu k svojej hodnote i osobnej sile.

 • Ak som chcela niekým byť, musela si tvrdo makať, aby som dokázala, že som hodná toho všetkého, po čom som túžila.

Poviem úprimne, nemala som ďaleko od vyhorenia. Na šťastie som sa až tak úplne neodpojila od svojho tela. A keď mi začalo signalizovať, že takto to už ďalej nejde, hľadala som spôsoby, ako teda inak.

Keď nie takto, tak ako?

Posledných 5 rokov si prechádzam intenzívnou osobnou transformáciou svojho vedomia – svojich presvedčení a podvedomých vzorcov, ktorým som doteraz verila a považovala za svoje hodnoty, ba dokonca identitu.

 • Ak chceš dokázať viac, viac makaj... Ale ja som už nemohla, moje telo i duša mi vraveli spomaľ, zastav sa. Stále som mala pocit, že musím niečo robiť.
 • Ak chceš, aby si ťa ľudia viac vážili a oceňovali ťa, tak viac dávaj, viac sa obetuj, dávaj seba… Ale môj pohár už bol prázdny… Už nebolo z čoho dávať. Až som sa takmer úplne rozdala.

Áno, snažila som sa vyhovieť – všetkým, za každých okolností. Dovolila som iným, aby nerešpektovali moje hranice, lebo sama som ich nevnímala.

Z času na čas, keď toho už bolo príliš, sa potom prebudila tá divoška vo mne, že takto to nechcem! No takéto správanie potom všetkých naokolo prekvapilo ešte viac. Zdvihla sa ešte väčšia vlna „nevôle“, že čo som si to akože dovolila. Pocit odmietnutia a menej cennosti sa zväčšil a moja ochota všetkých potešovať sa tým znova naštartovala. Zacyklený kruh negatívnych emócií i skúseností sa mohol stále dookola opakovať.

Podvedomé programy riadili moje myšlienky, emócie i správanie

Podvedomé presvedčenia ma udržiavali v negatívnych emóciách a myšlienkach. Tie viedli do negatívnych skúseností, ktoré sa obmieňali v najrôznejších podobách. Negatívne situácie viedli do ďalších nepríjemných myšlienok. Nepríjemné myšlienky vyúsťovali do ešte horších emócií. Celé sa to cyklilo stále dookola niekoľko rokov…

Až jedného dňa som si povedala DOSŤ… takto to už ďalej nejde! Takto to rozhodne nechcem! Vystúpila som z bludného kruhu.

Môžeš z toho vystúpiť a nebyť v tom sama

Povedala som dosť OBETI vo svojom vnútri. Po-odstúpila od obviňovania iných či seba. Zamerala som sa na transformáciu svojho vnútra, aby som sa znovu-narodila do:

 • rešpektujúcej komunikácie,
 • ženstva,
 • partnerstva,
 • slobody,
 • sexuality,
 • hojnosti…

Postupne, krok za krokom som jednotlivé témy začala otvárať a transformovať svoje vnútro. Tak ako som transformovala seba, zmena sa začala prejavovať aj v mojom okolí – smerom von.

Odišla som z 11-ročného vzťahu, založila nový domov pre seba i svoje deti, opustila tradičné zamestnanie a vydala sa na podnikateľskú cestu. Nie nebolo to ľahké, ale moja motivácia žiť inak bola väčšia, ako všetky prekážky, ktorými som musela prejsť.

Na svojej ceste som si vždy starostlivo vyberala svojich sprievodcov, akými napríklad boli: Zuzana Hozhoni, Sofia Sundari, Layla Martin, Guy Barrington, Bruce Lipton, Rob Williams, Joe Dispenza, Vishen Lakhiani, Lucie Harnošová, Ingrid Dach, Sigrun, Robin Sharma, Dr. Natasha Campbell-McBride, Ján Komeda, Jana Nováčková, Zuzana Matúšková Girgošková, Dale Carnegie, Napoleon Hill a mnohí ďalší.

Hľadala som inšpiráciu všade, lebo ma hnala hlboká vnútorná túžba, že takto to už nechcem, že chcem žiť inak.

Všetko od základov, čo som dovtedy takmer 20 rokov budovala sa rozpadlo, aby som to mohla začať formovať nové základy – nie podľa očakávaní iných, ale podľa seba. Postupne som zbierala všetky tie „časti“ seba, ktorých som sa pre potešenie iných vzdala. Stále viac som sa napájala na svoje telo i dušu, stávala som sa celistvejšia, pokojnejšia a v konečnom dôsledku šťastnejšia.

Čo robíš pre rozvoj svojej duše ty?

A nie je to tak, že už mám hotovo! Život je cesta a ja sa teším, že som sa rozhodla nezastaviť, ale dať priestor svojej duši, aby sa mohla rozvíjať, tak ako si to naplánovala. Zmyslom života je podľa mňa evolúcia duše – teda rozvoj duše.

Všetky tie podvedomé programy z detstva, z rodovej línie, zo spoločnosti v ktorej vyrastáme sú taký filter, cez ktorý pozeráme navôkol seba – na okolitý svet, ale najmä na seba.

Pred 5 rokmi som dospela do štádia, kedy som začala vnímať tento filter a začala ho čistiť, aby som postupne spoznávala a znovu objavovala skutočnú, pravdivú podstatu seba – svoju jedinečnú esenciu.

Podvedomé programy vzniknuté z emočných zranení, ktorými som si prešla bránili vyžarovaniu mojej prirodzenej a čistej esencie. Som preto nesmierne vďačná, že na svojej ceste som stretla úžasných sprievodcov, ktorí mi dali do rúk niekoľko techník a nástrojov na prácu s nimi.

PSYCH-K® – mocný nástroj na zmenu podvedomých programov

Veľmi rada využívam práve tanecmetódu PSYCH-K® na transformáciu vlastných podvedomých limitujúcich programov. Prostredníctvom tanca sa ponáram do seba, skúmam objavujem, cítim svoje telo a potom pomocou metódy PSYCH-K® všetky objavené limitujúce programy transformujem.

Vždy keď objavím novú vrstvu, ktorá mi špiní výhľad z okna na okolitý svet, použijem PSYCH-K®, aby som si to okno očistila.

 • Čím je okno čistejšie, tým viac v ňom žiari okolitý svet a ja tiež.
 • Čím viac sa zbavujem svojich limitov v hlave (vo svojom vnútri), tým viac si vyžarujem svoju výnimočnú esenciu smerom von.
 • Čím viac žiarim, tým viac môžem byť sebou, tým viac môžem so svetom zdieľať svoje dary.
 • Čím viac žiarim ja, tým viac rozžiarujem priestor, v ktorom sa nachádzam, a tým viac rozžiarujem svoje okolie aj ľudí vo svojom okolí.

Priestor v ktorom žiješ, ako aj ľudia, ktorí žijú v tvojom priestore sú významné faktory, ktoré ovplyvňujú to, ako sa cítiš.

Tak na to nezabúdaj a občas si urob revíziu činností i ľudí, ktorým venuješ svoj čas a energiu.

Do svojho podvedomia aj ty môžeš nahrať namiesto limitujúcich podporujúce programy. Napríklad takéto:

 • Hlboko si vážim a ctím samú seba, len preto, že som.
 • Zostávam vo svojom strede nezávisle na vonkajších okolnostiach.
 • Prímam svoju silu a s radosťou a ľahkosťou mením svoje vnútro i svet navôkol seba.
 • Mám pokojnú myseľ a dôverujem, že sa všetko vyrieši v správny čas a pre moje najvyššie dobro.
 • Som charizmatická žena, ktorá si priťahuje do svojho života výnimočných ľudí a príležitosti.

Aké podvedomé programy z detstva riadia tvoj život až do dospelosti?

Byť dospelým človekom a správať sa ako dospelý človek, podľa mňa znamená, že vieme, ako pracovať s emóciami, negatívnymi myšlienkami aj presvedčeniami, aby sme svoje vnútro mohli udržiavať v stave pokoja, vnútorného mieru či šťastia.

Možno sa práve teraz aspoň na chvíľočku zastav a úprimne sa zamysli, aké podvedomé programy z detstva ovplyvňujú tvoj dospelácky život?

 • Ako to máš momentálne ty?
 • Dovoľuješ si žiariť svojou pravou podstatou?
 • Dovoľuješ si len byť?
 • Dovoľuješ si tancovať životom a robiť to, čo ťa skutočne naplňuje vnútorným pokojom, radosťou a šťastím?
 • Alebo si ten večný „potešiteľ“ všetkých a za každých okolností, len aby dobre bolo?
 • Z čoho odvodzuješ svoju hodnotu ty?
 • Čo ťa vie rozžiariť zvnútra von? Aké aktivity, vzťahy či činnosti?

Ak cítiš, že v tomto smere máš určité medzery a vidíš priestor na zmenu. Vedz, že existuje cesta von z toho bludného kruhu nedôvery a nedosdobráctva.

Môžeš sa so mnou vydať na cestu sebapoznania a pozbierať všetky tie svoje stratené časti seba, aby si sa stala celistvou a šťastnou, napríklad prostredníctvom individuálnych sedení metódou PSYCH-K®. Môžeš začať prepúšťať to, čo ti už neslúži a budovať nové – pevnejšie základy svojho života.

Druhou možnosťou je, že ak cítiš, že sa chceš mať účinný nástroj a používať ho v každodennom živote, tak ako to robím ja, príď na seminár – PSYCH-K® Basic workshop na Slovensku a pomocou neho môžeš pravidelne čistiť svoje okná, aby si mohla žiariť zvnútra von.

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.