Extatický tanec: Návrat k radosti a blaženosti

Dovolíte si doma len tak zatancovať, aby ste priniesli úľavu svojmu telu i duši? Ja som si to dlho nedovolila, hoci som tanec už od útleho veku milovala. V tomto článku Vám o svojom návrate k tancu a jeho prínosoch pre život prezradím viac. No predtým sa na chvíľu ponorme do minulosti.

Prečo sa tanec vytratil z našich životov?

Neviem, kedy sa to stalo. Ale z našej kultúry sa vytratil tanec v jeho pôvodnej forme, v akej sa vyskytoval po tisícročia. Tanec bol vždy liečivou medicínou, ktorú využívali mnohé staroveké kultúry, aby udržiavali telo i dušu v harmónii.

V dnešnej dobe však mnohí máme tanec spojený s bezduchou zábavou, s alkoholom či inými drogami – a prostredníctvom neho často „vypíname“ myseľ od vlastných negatívnych pocitov. Čo sa teda stalo, že z tanca sa vytratila jeho liečivá moc?

 1. Jedným z faktorov je určite to, že sme prestali žiť spoločne ako komunita – kmeň, ktorý sa vzájomne prepája a oslavuje. Začali sme príliš klásť dôraz na jednotlivca a jeho potrebu individuality. Pričom kmeňové prepojenie a spolupatričnosť išli do úzadia.
 2. Druhým z faktorov je, že naša doba sa zamerala na podávanie výkonov a dosahovanie stále lepších výsledkov. Stratili sme napojenie na múdrosť prírody. Súťaživosť a porovnávanie sa s inými spôsobili odklonenie sa od prírodného zákona spolupráce a od efektívneho využívania zdrojov. Začali sme zneužívať seba, svoje vlastné zdroje i zdroje matky prírody. Viacej neznamená vždy lepšie a na túto základnú pravdu sme v honbe za výkonom i vlastnou hodnotou zabudli.
 3. Okrem zmeny zvykov v kultúre sú tretím silným faktorom negatívne vzorce z detstva, ktoré si často nesieme ukryté v podvedomí bez toho, aby sme o tom vedeli.

Ako som znova pozvala tanec do svojho života

Keď som bola malá, zažila som ešte tú dobu, kedy sme ako jedna veľká rodina chodili hrabať seno alebo kopať zemiaky. Často sa pritom spievalo. Po práci bol vždy priestor na zábavu – rozprávanie vtipných príbehov i historiek, ale i tanec a spev.

Postupne ako som rástla sa takýto život aj z vidieka začal vytrácať a príležitostí tancovať bolo čoraz menej. Už to boli iba svadby, neskôr diskotéky… Potom prišli deti, starosti, práca… Tanec som si mohla užiť už len z času na čas počas občasných večierkov v práci.

Keď som sa rozviedla, mala som pocit, že sa celý môj doterajší svet zrútil. Moja identita – všetko, čo som dovtedy budovala – sa rozpadlo na márne kúsky a ja som netušila, čo zo mňa zostalo. Kto som to vlastne bola? Kým som chcela byť? Vydala som sa na CESTU POZNANIA samej seba.

Práve v tejto dobe, keď som zažívala veľké návaly smútku, bolestižiaľu, znova vstúpil tanec do môjho života vďaka online kurzu od Zoly Dubnikovej.

Každý utorok som začala pracovať prostredníctvom tanca so sebou, svojimi emóciami a pocitmi, aj so svojim hlasovým prejavom. Začala som uvoľňovať všetko, čo zostalo pochované hlboko v mojom teleotvárala sa svojmu slobodnému prejavu.

Napriek tomu, že mi tanec a hudba veľmi pomáhali, stále som si ich nedovolila vo väčšom merítku. Z nejakého dôvodu som mala tendenciu tanec a hudbu neustále odkladať na až potom…

Až keď som sa v roku 2020 dostala k metóde PSYCH-K® začala som odkrývať krajinu podvedomých vzorcov, ktoré ma riadili bez toho, aby som si to uvedomovala. Viac informácií o mojej osobnej premene vďaka tejto metóde nájdete v tomto článku.

V mojom podvedomí bol hlboko pochovaný zážitok z detstva. V čase, keď som nastúpila do základnej školy, moju sestru prihlásili na tanečný krúžok a mňa na harmoniku. Vtedy, ako dobré poslušné dievčatko, som nedokázala presadiť svoju vôľu alebo vyjadriť svoj názor, že chcem niečo iné, lebo som sa bála straty lásky svojho otca. On veľmi rád spieval a mal sen, že ja mu budem hrať a on bude spievať. Bohužiaľ to vôbec nebola moja cesta. Ja som túžila tancovať, nie hrať na hudobný nástroj.

Pocit bezmoci, že nemôžem mať to, po čom túžim, že je to pre iných – nie pre mňa, sa vo mne hlboko zakorenil.

Až rozvod a bolesť, ktorú so sebou priniesol, začal rozpúšťať celú moju identitu a podvedomé vzorce hlboko v nej ukryté. Keď som objavila PSYCH-K® získala som nástroj, ako pracovať so svojím nastavením mysle sama so sebou.

Postupne som pomocou PSYCH-K® a tanca odkrývala svoje pravé ja a hlboko pochované túžby vo svojom srdci.

Až jedného dňa prišiel impulz a ja som vstúpila do 2-ročného výcviku Cesta tancujúceho srdca od Guya Barringtona v Čechách. Dala som si veľký darček. Hoci som v tom čase, platila nemalé peniaze za ročný mentoringový podnikateľský kurz La schola, našla som riešenie ako získať financie aj na tanec a dovoliť si ho vo väčšej miere. Hoci to bol pre mňa ďalší veľký finančný aj časový záväzok, prišiel aj pocit oslobodenia. Keby som nebalansovala pomocou PSYCH-K®, určite by som túto príležitosť nechala odísť v domnienke, že nie je správny čas, že teraz si to nemôžem dovoliť a pod.

Každý druhý mesiac som na 4 dni cestovala do Čiech, aby som si sa ponárala do seba skrze tanec. Aby som znova objavila silu kmeňového prepojenialiečivú moc tanca a mohla ju posúvať ďalej.

Čo je extatický tanec?

Extatický tanec je návrat k tomu, čo tu už kedysi bolo. Je to staroveký spôsob pohybu a vyjadrenia sa prostredníctvom tanca.

Vyjadriť seba skrze tanec. Ponoriť sa do svojho tela i do svojich pocitov a emócií. Byť vo svojom vnútri a zároveň sa cítiť súčasťou komunity a prepájať sa s inými. Dovoliť si na jednej strane slobodný prejav a na druhej strane byť videný vo svojej autenticite.

To všetko je súčasťou extatickej tanečnej cesty, ktoré sa organizujú po celom svete, v Čechách a už aj na Slovensku.

Extatický tanec nie je o tanečných krokoch na parkete alebo o pohybe podľa určitej choreografie. Je to skôr o voľnosti, sebavyjadrení a pohybe podľa vlastného vnútra. Pri extatickom tanci nejde o to, aby bol dokonalý, ale skôr o to, aby sa človek pri tanci ponoril do vlastnej energie a pohyboval sa slobodne a spontánne podľa toho, čo cíti práve teraz vo svojom tele.

Extatický tanec je úžasnou príležitosťou ako si zatancovať a odreagovať sa vedomým spôsobom bez akýchkoľvek podporných látok v bezpečnom prostredí podobne naladených tanečníkov. Ide o druh tanca založený na intuitívnom, spontánnom, autentickomslobodnom pohybe počas špeciálne poskladanej hudby. Takýto tanec prináša uvoľnenie tela, pokoj v mysli a je veľmi liečivý.

V tomto videu si môžete vypočuť môj pohľad i pohľad muža na to, prečo sme pozvali tanec do svojho života.

Čo Vám extatický tanec prinesie do života?

 • Zdravé fyzické telo
 • Jedným z hlavných benefitov extatického tanca je jeho pozitívny vplyv na fyzické zdravie. Pohyb pri tanci stimuluje cirkuláciu krvi a posilňuje svaly, čo môže pomôcť udržať flexibilitusilu tela. Navyše, tanec je skvelým cvičením pre srdce a pľúca, čo zlepšuje kardiovaskulárne zdravievytrvalosť.
 • Zlepšenie duševného blaha
 • Okrem fyzických výhod má extatický tanec tiež pozitívny vplyv na duševné zdravie. Keď sa pohybujete a tancujete, uvoľňujete endorfíny – tzv. hormóny šťastia, ktoré znižujú stres a zlepšujú náladu. Tancovanie je pre mnohých formou terapie, ktorá im pomáha vyjadriť ich emócie, zbaviť sa úzkosti, oslobodiť sa od stresu či napätia nahromadeného v tele.
 • Prepájanie sa s komunitou
 • Extatický tanec je zdieľaným zážitkom v kruhu rovnako naladených ľudí. Tieto spoločné zážitky posilňujú vzťahy medzi ľuďmi a vytvárajú pocit spolupatričnosti, prijatiapodpory, pretože sa inými ľuďmi prepojíte na energetickej, emočnej i fyzickej úrovni.
 • Zvýšenie energetickej úrovne a vibrácií
 • Preladíte sa na vyššie frekvencie a nájdete vnútornú harmóniu. Pohyb i špeciálne navrhnutá hudba sú formou meditácie, ktorá stimuluje Váš nervový systém a prinesie Vám prílev novej energie a vitality.

Tanec Vám pomôže, aby ste vo svojom vnútri SAMI objavili, čo potrebujete transformovať, aby ste mohli PROSPEROVAŤ.

Ako začať s extatickým tancom?

Ak ste noví v extatickom tanci, nemusíte sa obávať. Objaviť krásu tanečnej extatickej cesty a jej prínosy môžete na niektorom z workshopov či víkendových pobytov, ktorých prehľad nájdete na tomto odkaze.

Nezáleží na tom, aký máte vek, kondíciu, či ste skvelý tanečník alebo začiatočník, extatický tanec je otvorený pre každého. Vítaní sú muži i ženy, ktorí túžia rozprúdiť všetky zmysly vo svojom tele a vyživiť sa. Pozvite tanec a jeho liečivú moc znova do svojho života!

Dovoľte si OSLOBODIŤ sa, povoliť okovy tlaku dnešnej doby, ktoré Vás zvierajú. Dajte voľný priechod spontánnosti, kreativite, živosti a šťavnatosti vo svojom tele. Viac info o workshopoch a víkendových pobytoch plných tanca, vzájomnej blízkosti, výživy i prepojenia nájdete tu.

A čo dodať na záver? Spýtajte sa samých seba: Kedy ste prestali tancovať?

Aký vplyv to malo na Váš život? Čo všetko sa z Vášho života vytratilo spolu s tancom a hudbou? Extatický tanec nie je len o fyzickom pohybe, ale najmä o vnútornom prebudení a prepojení sa s vlastnou esenciou. Je to cesta k osobnému rozvoju, zdraviu, väčšej radosti a blaženosti v živote.

Takže neváhajte a dajte sa do toho – objavte svet tanca a nechajte sa unášať rytmom svojho srdca! Viac info o tanečných extatických cestách a pobytoch nájdete tu.

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.