Poslušná ovečka či prebudená slobodná levica?

Odhaľ kúsok samej seba prostredníctvom príbehu o levici, ktorá žila s ovcami. Spoznaj starodávnu techniku na prácu s emóciami a podvedomím, ktorá ti pritom pomôže a ponor sa do môjho osobného príbehu, ktorý chcem s tebou zdieľať, lebo verím, že môže byť inšpiráciou aj pre teba.

Poznáš pocit – nie som dosť a s ním spojenú paralýzu?

Nedávno na mňa „vyhúpli“ priamo z môjho podvedomia nepríjemné emócie. Pociťovala som veľkú túžbu po dokonalosti, po uznaní a úspechu, no zároveň sa s tým miešali silné pocity ohrozenia, hnevu, závisti až bezmocnosti. Zrazu, akoby som sa stala týmito emóciami. Všetko sa mi zdalo veľmi nedosiahnuteľné, zbytočné, vzdialené a vôbec som netušila, akým smerom sa mám vybrať.

Moje telo stelesňovalo tieto pocity do paralýzy, neschopnosti jasne myslieť a odstúpiť od svojich pocitov.

Cítila som veľký hnev na svojich predkov, že ma udržiavali v pocitoch chudoby a nedostatku. Cítila som závisť, že iným sa podarilo z mentality chudoby a nedostatku vymaniť a mne nie. Bála som sa pustiť do nejakej aktivity, lebo som cítila, že nie som dosť. Paralyzoval ma strach, ktorý sa bál zlyhania, odsúdenia a neúspechu.

Tak veľmi som potrebovala mať po svojom boku niekoho, kto by ma potľapkal po pleci a povedal:

„To zvládneš. To bude dobré. Dôverujem ti. Máš všetky schopnosti, ktoré potrebuješ, aby si to zvládla.“

Ale nikto taký v mojom okolí práve vtedy nebol.

Nikdy nie si sama. Vesmír vždy stojí pri tebe – len tomu potrebuješ uveriť

Vtedy mi cinkla správa na messengeri. Písala mi priateľka z La Schola, vraj sa jej o mne sníval sen. A ja som vedela, že toto zvládnem sama, že mám nástroje ako s tým popracovať. Uvedomila som si, že aj keď to tak momentálne necítim, vesmír je tu pri mne a podporuje ma na mojej ceste. Len sa potrebujem oprieť o seba a ešte viac dôverovať vesmíru.

Emócie boli silné a ja som ich potrebovala spracovať. Tak som sa ponorila do svojich momentálnych emócií – do toho stresu a paniky, ktoré vyvolávali v mojom tele. Vnímala som ako moje telo zaplavujú stresové hormóny. Cítila som paralýzu na celom tele. No vedome som sa rozhodla s tým niečo urobiť.

Zobrala som svoje materiály k metóde PSYCH-K® a urobila Transformáciu vnímania stresovej situácie. Ak ťa zaujíma viac informácií – pozri si tento článok alebo vypočuj rozhovor so Simonou Hovadíkovou priamo tu.

Počas procesu som si konečne dovolila plakať, smútiť, hnevať sa, kričať… v bezpečnom prostredí svojho domova a v bezpečnom priestore, ktorý mi táto metóda poskytuje.

Vedela som, že vďaka tomuto procesu sa môj mozog dokáže dostať do rovnovážneho stavu, v ktorom sa zosúladia obidve mozgové hemisféry a v ktorom sa moje telo i hormóny dostanú do stavu kľudu a mieru. A tak sa aj stalo.

Keď sme v silných emóciách vládu nad naším konaním preberá amygdala – teda tá, časť mozgu, ktorá sa stará o naše fyzické i emočné prežitie. Prostredníctvom transformácie vnímania stresovej situácie je však možné vrátiť vládu nad konaním a rozhodovaním logickej mysli.

Vďaka metóde PSYCH-K® som po pár minútach získala vnútorný mier a jasnosť myslenia

Znova bola dostupná aj moja logická myseľ a ja som mohla začať uvažovať a konať. Už som nebola v emóciách. Už som nemusela reagovať na svoje emócie. Už som mohla proaktívne jednať v súlade so svojou dušou.

Počas procesu mi prišli prehlásenia, ktoré som potrebovala vybalansovať, aby som sa posunula na svoje životnej ceste ďalej. Pocítila som veľkú vďačnosť, že mám tento nástroj vo svojich rukách a že môžem pracovať na sebe, na svojej rodovej línii aj s inými ľuďmi.

Mám rada Oshove karty, a tak som si jednu vytiahla – Podmieňovanie a na nej veľký lev uprostred oviec. Vtedy mi to všetko docvaklo ako posledná puzzle do obrázku. Preto sa teraz v rámci tohto článku presuniem k samotnému príbehu levice a jej posolstvu, ktoré mi táto karta priniesla a ktoré som potrebovala s tebou zdieľať, lebo si myslím, že je veľmi dôležité a podstatné.

Osho Zen Tarot karta

Príbeh levice a jej posolstvo

Kde bolo tam bolo… žila jedna levica, ktorá strávila celé svoje detstvo i minulé životy ako ovca. Jedného dňa ju však napadla iná levica, dotiahla ju k jazeru a ukázala jej na hladine svoj vlastný obraz.

Levica tomu hodnú chvíľu nemohla uveriť. Pozerala na svoje mohutné telo. Začala vnímať svoju skutočnú silu a krásu.

Zrazu pochopila, v akom veľkom klame toľké roky žila.

„Ja nie som ovca. Som levica,“

s nemým úžasom si opakovala pri pohľade na svoj odraz v jazere.

Aj v tebe drieme levica. Tak ako ja, aj ty možno žiješ s ovcami a zabudla si na svoju podstatu. Predstava, ktorú si o sebe mala doteraz, nepochádzala z tvojej skúsenosti, ale z názoru iných na teba.

 • Tvoja osobnosť je súbor vnútených názorov na samú seba.
 • To ako vnímaš samú seba neznamená, že taká skutočne si.

Vnútená osobnosť z tvojho okolia zakrýva tvoju jedinečnosť, ktorá by mohla vyrásť z tvojho vnútra, keby si si dovolila odhodiť všetky „bloky/nánosy/názory/domnienky/presvedčenia“, ktoré do tvojej mysle okolie vložilo.

 • Ak zostávaš verná predstave o sebe, nedokážeš odkryť pandorinu skrinku so svojimi výnimočnými darmi, ktorými máš slúžiť tomuto svetu.
 • Ak zostávaš verná svojej osobnosti, je pre teba dôležité, čo si o tebe myslia iní a zrádzaš samú seba a svoje poslanie.
 • Ak zostávaš verná svojej osobnosti, zostávaš levicou žijúcou v stáde ovcí, ktorá nevie, že je levica a ktorá mrhá svojím potenciálom výmenou za pocit bezpečia a pohodlia.
 • Ak zostávaš verná svojej osobnosti, nedokážeš sa slobodne pohybovať a ani si uvedomiť svoju skutočnú podstatu a jedinečnosť.

Môžeš to však zmeniť. Môžeš sa prebudiť z tohto pohodlného sna. Môžeš sa pozrieť na hladinu jazera a uvidieť svoj skutočný obraz. Môžeš sa oslobodiť od všetkých domnienok, ktorými iní ľudia, spoločnosť či okolie podmienili tvoje vnímanie samej seba.

Celá tvoja doterajšia minulosť – to kým si si myslela, že si – sa pohľadom do jazera môže rozplynúť. Tým pohľadom do jazera je práve metóda PSYCH-K® a ja môžem byť tou druhou levicou, ktorá ťa z tvojho programu – nie som dosť – prebudí.

Tiež som musela prebudiť samú seba a budem rada, keď ťa budem môcť na tvojej ceste sprevádzať. Vytvorím ti bezpečný láskyplný priestor na osobnú premenu, aby si mohla odhaliť vlastnú jedinečnosť a krásu.

Už nie som malé dieťa. Mám účinný nástroj ako spracovať staré zranenia

Jednou z najväčších domnienok, ktorým som čelila je práve pocit, že to, čo robím nestačí – že nikdy to nie je dosť, že vždy by som mohla urobiť veci lepšie a dokonalejšie. Za týmto detstkým zranením, ktoré mi nevedomky odovzdal môj otec je veľká túžba po uznaní a dôvera, že to zvládnem sama, ktorého sa mi v detstve nedostalo.

Vždy som bola jemná a krehká. Ale časom som sa naučila svoju citlivosť schovávať, aby som dokázala spracovať zranenia. Vytvárala som si obranný štít okolo srdca, ktorý ma chránil, ale zároveň odpájal od seba. Až raz som sa aj ja prebudila.

Tak ak máš deti, uvedom si, že nie je dôležité, aby boli veci dokonale spravené – ale, že je dôležitejšie prejaviť uznanie a namiesto zamerania pozornosti na to, ako by to mohlo dieťa urobiť lepšie, radšej povedať: „Super, zvládla si to. Dokázala sa si to.“ Takto lepšie podporíš sebadôveru dieťaťa.

Aj keď viem, že moji rodičia ma vychovávali najlepšie ako vedeli, že mi dali najviac lásky, akej boli schopní a som im za to nesmierne vďačná. Niekde v kútiku mojej mysle vzniklo presvedčenie, že nie som dosť a že nestačí, ako tie veci robím, lebo vždy bude niekto, kto ich spraví lešpšie a dokonalejšie ako ja.

Moje EGO (osobnosť) – sa ma snažila udržať v začarovanom kruhu tejto domnienky a neustále potvrdzovať jej platnosť, no ja viem, že už nie som malé dieťa a mám v rukách účinný nástroj, ktorý mi pomáha spracovať nepríjemné pocity a zranenia, a tak rásť a rozvíjať sa.

Implantujem nové podporujúce programy do svojho podvedomia každý deň

Som vďačná vesmíru, že mi poslal do života jednoduchý a účinný nástroj – metódu PSYCH-K®. Vďaka nej rozpúšťam uviaznuté emócie a prepisujem nefunkčné programy podporujúcimi programami, ako napríklad:

 • Vnímam sama seba ako božskú bytosť prežívajúcu ľudskú skúsenosť.
 • Prijímam svoju nedokonalosť a ľudskosť.
 • Som úžasná bytosť, taká ako som a je to tak v poriadku.
 • Prijímam svoje chyby a pocity zlyhania ako príležitosti naučiť sa hodnotné lekcie vo svojom živote.
 • Som hodná života v hojnosti a luxuse.
 • Každý deň si udržiavam odstup a jasnosť vo svojej mysli.
 • Som silná ako levica pri napĺňaní svojich zámerov a poslania.
 • Som vynikajúca sprievodkyňa na ceste k transformácii a celistvosti.

Emócie vždy boli a budú súčasťou nášho života. No v našom vzdelávacom systéme bohužiaľ nemáme nástroje, ako s nimi efektívne pracovať. Preto som sa vydala na cestu praktizovania a šírenia metódy PSYCH-K®, pretože každý deň zažívam na vlastnom živote vidím to aj na svojich klientoch, aký úžasný a mocný nástroj to je.

Metóda PSYCH-K® je starobylý nástroj, ktorý dokáže transformovať nepríjemné emócie a prebudiť spiacu levicu v tvojom vnútri. Rezervuj si individuálne sedenie alebo balíček individuálnych sedení metódou PSYCH-K®- všetky informácie nájdeš priamo tu – a urob krok smerom k samej sebe.

Tvoja jedinečnosť má kvalitu levice

Pamätaj, že tvoja osobnosť – je len niečo, čo ti bolo vnútené tvojím okolím a spoločnosťou. Záujmom spoločnosti je mať veľa poslušných oviec, ktoré nasledujú to, čo ona hlása. Ovce žijú v sdále, lebo dúfajú, že to bude pre ne bezpečnejšiepohodlnejšie.

Napríklad ja sama som dlho v domnienke, že život zamestnanca je pre mňa bezpečnejší a pohodlnejší ako podnikanie. Ale dovolila som si túto domnienku pustiť a otvoriť sa podnikaniu. Vďaka čomu vznikol aj tento projekt.

Spoločnosť aj okolie ťa podmieňujú a programujú tvoju myseľ na myslenie „ovcí“. Ovce sú pohodlné, poslušné a nasledujú väčšinu. Spoločnosť chce nasledovníkov, nie slobodné duše, ktoré napĺňajú svoje poslanie, dary a potenciál.

Tvoja jedinečnosť má kvalitu levice. Levica kráča sama svetom. Má silu a múdrosť. Pozná svoje dary aj schopnosti. Napĺňa svoj potenciál a žije svojím poslaním.

„Tvoja duša prijala zámer ešte skôr než vstúpila do fyzického tela. Je na tebe, aby si sa „prebudila“ a rozpomenula sa na svoje poslanie. Keď sa rozpomenieš, môžeš poslanie naplniť. Súčasne s poslaním ti zdroj posiela všetko, čo pre zhmotnenie potrebuješ.“

Eliška Mabel Morkes
Dračie karty od Elišky Mabel Morkes, www.vnitrnisvety.cz

Dovolíš si prebudiť levicu vo svojom vnútri?

 • Opustíš domnelý pocit pohodlia a bezpečia stáda oviec?
 • Dáš zbohom svojej osobnosti a povieš veľké áno samej seba a svojej jedinečnosti?
 • Dokážeš vykročiť na cestu životom sama ako levica?
 • Dokážeš každý deň zas a znova spochybňovať svoju osobnosť, a to kým si myslíš, že si?
 • Dokážeš odkryť svoj skutočný potenciál a začať tvoriť svoj život z miesta svojej jedinečnosti?

Rozhodnutie je na tebe. Odpoveď hľadaj vo svojom vnútri. Pod nánosmi domnienok zo svojho okolia. Ak cítiš, že potrebuješ sprievodkyňu, ktorá ťa prebudí a podporí ťa v tom, aby si uvidela svoj skutočný odraz v jazere, vedz, že som tu pre teba. Viac info o individuálnych sedeniach a balíčkoch sedení nájdeš tu.

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.