Prepíš svoju myseľ iba za 15 – 20 minút

„Pokiaľ dokážete ZMENIŤ svoju MYSEĽ, zmeníte aj svoj ŽIVOT.“

Dale Carnegie

Silu MYSLE si neuvedomuje len Dale Carnegie, ale aj Dr. Bruce H. Lipton má na svojom youtube kanále video, v ktorom vysvetľuje ako funguje naša podvedomá a vedomá myseľ. Opisuje prečo reagujeme a správame sa v našom živote, tak ako sa správame.

Niektorí ľudia majú tendenciu viniť vesmír za to, že sa im v živote nedarí. Avšak Bruce H. Lipton v tomto videu hovorí o tom, že my sami a naše podvedomé vzorce či programy určujú to, ako vypadá náš život.

„Táto metóda môže zmeniť presvedčenia, ktoré ste mali celý svoj život možno za 15 – 20 minút.“

Bruce Lipton

Pôvodné video v anglickom jazyku nájdete tu. Ak však nehovoríte anglicky, pozrite si mnou otitulkované video priamo tu.

Pôvodné anglické video od Bruca Liptona so slovenskými titulkami tu

Podvedomá a vedomá myseľ

„Myseľ má dve časti. Podvedomá myseľ je pôvodný mozog a dokáže spracovať 40 miliónov bitov dát z prostredia každú sekundu. Podvedomá myseľ je veľmi mocná a veľmi rýchla. Ale vychádza zo zvykov. Nie je kreatívna. Dokáže prehrávať len to, čo sa naučí.“

Bruce Lipton

„Počas evolúcie v prednej časti mozgu, prefrontálnom kortexe, vzniká vedomie. Je to malý kúsok mozgu, ktorý je vedomím. Vedomie je doplnková možnosť a väčšina ľudí túto možnosť nevyužíva. Ale všimnite si, že táto časť mysle dokáže spracovať len asi 40 bitov údajov za sekundu.“

Bruce Lipton

To je riadny rozdiel! Nemyslíte! 40 miliónov bitov dát verzus 40 bitov za sekundu. Už len keď zoberieme do úvahy túto skutočnosť, je nám o niečo jasnejšie, prečo mnohým ľuďom nefungujú afirmácie. Pretože väčšina z nich NIE je počas svojho dňa vo VEDOMEJ mysli, ale žijú podľa programov v podvedomí.

Príroda urobila naše podvedomie také mocné, aby nás chránila a pomáhala nám prežiť. No my často využívame vo svojom živote podvedomé vzorce, aj vtedy keď nejde doslovne o naše fyzické prežitie.

Boj o prežitie a emočný stres

„Podvedomie je 1-miliónkrát silnejšie. Kým podvedomá myseľ je rýchla, vedomá myseľ spracováva dáta pomaly. To je dôvod, prečo, keď ste v núdzi alebo v strese, fungujete z podvedomej mysle. Aby ste dokázali rýchlo spracovať veľké množstvo dát.“

Bruce Lipton

Bohužiaľ v dnešnej dobe žijeme často pod stresom, ktorý nie je spôsobený fyzickým ohrozením (nemusíme utekať pred tigrom), ale skôr duševným či emočným stresom. Každý deň na nás doliehajú negatívne správy s masmédií – o vojne na Ukrajine, o situácii s pandémiou Covid-19 či o iných katastrofách vo svete. A tak často žijeme v emočnom strese. Žijeme život plný neistoty a pocitu nebezpečia. A možno si aj na vedomej úrovni hovoríme, že budeme v pohode, však vojna je na Ukrajine nie u nás. Však som sa dal zaočkovať, som chránený pred covidom, naše podvedomie si však myslí svoje.

Na miesto toho, aby sa naše telo rozvíjalo a rástlo do zdravia, zostáva dlhodobo v strese, často bez toho, aby sme si to uvedomovali. A tak väčšinu dňa trávime úvahami o tom, kam tento svet speje, starosťami ako dopadneme, čo s nami bude, ako to ovplyvní životy našich detí a či je vôbec nádej na lepšie časy.

Starosti, stres, strach, obavy, neistota, pocit nebezpečia, beznádej, bezmoc… a mnohé iné emócie denne zaplavujú náš organizmus a my strácame silu a vôľu niečo v našom živote zmeniť.

Podvedomá myseľ a jej moc

„Len nedávno neurovedci začali hovoriť o tom, ako Vaše podvedomie skutočne formuje Váš život, Vaše rozhodnutia.

„Čo teda hovoria neuro-vedci? Podľa nich si uvedomujeme len asi 5 % našich kognitívnych činností. Väčšina ľudí trávi iba 1 % svojho dňa vo vedomej mysli. Takže každý deň tvoríte zo svojej tvorivej mysle len asi 1 % toho, čo sa deje vo Vašom živote, a preto 95 až 99 % Vášho života pochádza z Vášho programovania v podvedomej mysli.“

Bruce Lipton

Ak teda fungujeme z 95 – 99 % na úrovni podvedomia, znamená to, že každý deň robíme to isté bez rozmýšľania, konáme na základe našich zvykov. Tým, že robíme stále tie isté veci, dosahujeme tie isté výsledky. Nič sa v našom živote nemení a my ešte viac upadáme do pocitu beznádeje a bezmoci.

Ale ak sa naučíme viac využívať vedomú myseľ, ktorá je kreatívna, môžeme tieto negatívne návyky začať meniť, a tým sa zmení aj náš život.

„Takže to znamená, že možno ste boli ako dieťa v obchode s rodičmi a oni Vám povedali, že si niečo nezaslúžite. Potom 95 % dňa budete sabotovať svoj život, aby ste sa uistili, že si to skutočne nezaslúžite.
A dôvodom je, že úlohou podvedomia je vytvárať realitu z programov. A preto, ak máte negatívne programovanie, 95 % svojho dňa, vytvoríte si túto negatívnu skúsenosť vo vlastnom živote.

Vedomá a povedomá myseľ spolupracujú. Takže na čokoľvek sa vedomá myseľ zameria, môže to ovládať, ale to na čo sa nezameriava, sa dostáva pod kontrolu podvedomia.“

Bruce Lipton

Práve vďaka týmto novým poznatkom v dnešnej dobe sa tak veľmi veľa hovorí o všímavosti, o prítomnom okamihu, o živote tu a teraz – aby sme sa z podvedomej mysle presunuli do kreatívnej vedomej mysle.

„Ak vedomá myseľ nevenuje svoju POZORNOSŤ PRÍTOMNOSTI, tak všetko, čo robíte počas sa deje podľa programov, ktoré máte v podvedomej mysli.“

Bruce Lipton

Ak nežijeme vo vedomej, kreatívnej mysli počas dňa, ale trápime sa budúcnosťou alebo minulosťou, nevenujeme sa teda prítomnosti, preto väčšinu svojho času vlastne riadi Vaša podvedomá myseľ a programy z nej, bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Keď toto pochopíte, zistíte, že vlastne vesmír nesabotuje Váš život, ale že si ho sabotujete Vy sami svojou „nevšímavosťou“ – tým, že sa nedokážete zamerať na prítomný okamih!

Takže väčšinu dňa neprehrávate programy, ktoré Vy osobne chcete, ale prehrávate programy, ktoré ste dostali od iných ľudí. Preto pozitívne myslenie či afirmácie v reálnom živote mnohým ľuďom nefungujú, pokým nezmenia podvedomé programy.

Ak vedomá myseľ funguje 5 % denne so 40-bitovým procesorom a podvedomá myseľ 95 % dňa so 40-miliónovým bitovým procesorom, ktoré činnosti budú prevládať? No predsa tie, ktoré majú silnejší procesor. A to nás vedie k ďalšej otázke: Môže slabší procesor premôcť ten silnejší?

Veľmi ťažko! A práve preto je tak náročné zmeniť ZLOZVYK, pretože si to vyžaduje veľmi silnú vôľu, vysokú vnútornú motiváciu a konzistentnosť! A to je to, čo nám často v živote chýba.

„Podvedomie je ako magnetofónový prehrávač, zaznamená zážitok a potom, keď stlačíte tlačidlo, znova skúsenosť prehrá. Máte kazetový prehrávač a ja Vám dám pásku s programom, vložíte kazetu a stlačíte prehrávanie a zistíte, že sa Vám nepáči program. Idete hore k prehrávaču a poviete: zmeňte program. Problém je v tom, že páska sa tým nezmení. Existujú však spôsoby, ako zmeniť program, ak viete, ako stlačiť tlačidlo nahrávania.

Bruce Lipton

V detstve, často do veku 7 – 15 rokov získavame tieto programy – kazetovú pásku od svojich rodičov, školy, spoločnosti, masmédií… Všetko sa to nahráva na pásku a potom sa to prehráva celú našu dospelosť. Niekedy si ani neuvedomíte, že žijete život niekoho iného. Že žijete život podľa očakávaní partnera, rodičov, spoločnosti… že prehrávate program, ktorý vlastne vôbec nechcete!

Ako teda z toho von?

„Takže Váš život neodráža to, čo chcete. Odráža program, ktorý ste dostali. Jednou cestou von je VEDOMIE, buďte pri vedomí a potom nebudete prehrávať podvedomú pásku. Druhou cestou z tohto von je klinická hypnoterapia, pretože Vás vráti späť do toho istého mozgu ako keď ste boli v období učenia. No existuje aj lepší a rýchlejší spôsob! Existuje totiž skupina novej psychológie nazývaná energetická psychológia. Existujú rôzne verzie. Napríklad holografické reprogramovanie, reč tela, EMDR, EFT. To, ktoré najviac poznám ja je metóda PSYCH-K®.“

Bruce Lipton

„PSYCH-K® funguje ako stlačenie tlačidla nahrávania na kazetovom prehrávači. PSYCH-K® môže zmeniť presvedčenie, ktoré ste mali celý svoj život za možno 15 – 20 minút.“

Bruce Lipton

„Prostredníctvom EEG si dáte drôty na pokožku a čítate mozgovú aktivitu. Cez MEG sa sonda ani nedotýka Vašej hlavy, môžete si prečítať svoju mozgovú aktivitu mimo Vašej hlavy. Nie je to kúzlo. Keď nerv prenáša signál, je to ako elektrický drôt. Má elektrickú zložku, a teda elektrická zložka môže byť zachytená elektródami na koži. Ale keď drôtom prechádza prúd, má tiež magnetické pole okolo seba. Magnetické pole prechádza cez pokožku. Vaše myšlienky nie sú obsiahnuté vo Vašej hlave. Ľudia, s ktorými ste v spojení, sú s Vami prepojení.

Je to ako placebo alebo nocebo. Ak máte veľmi pozitívne myšlienky o niekom, snaží sa s Vami dostať do kontaktu. Ale funguje to oboma spôsobmi! Ak máte o niekom negatívnu myšlienku, nech ste kdekoľvek, vytvoria negatívne reči o Vás. Preto je veľmi dôležité rozpoznať, že Vaše myšlienky a hodnotenie nie sú spojené len s Vami, sú spojené s ľuďmi, o ktorých hovoríte. Vy vyvolávate a aktivizujete tie veci na svete, ktoré sú spojené s Vašimi myšlienkami.

Keď si zlodej vyberá na koho ide zaútočiť z rôznych ľudí, ktorí kráčajú po ulici. Na koho z nich podľa Vás zaútočí? Na toho, kto sa najviac bojí. Pretože ten, kto sa najviac bojí, bude najviac s ním rezonovať, a to znamená, že zlodej nemusí nič robiť. Len urobí: „Bu“ a napadnutý človek mu odovzdá všetko.“

Bruce Lipton

A čo teda dodať na záver tohto článku? Hádam len toľko, že čím skôr si uvedomíte, že svoj svet si tvoríte Vy sami, tým lepšie pre Vás. Vďaka tomuto uvedomeniu potom môžete vystúpiť zo svojich zlozvykov a vydať sa do neznáma za zmenou.

Môžete sa vedome rozhodnúť, oslobodiť svoju myseľ od limitujúcich presvedčení a aktivovať svoj plný potenciál.

Stačí, ak sa rozhodnete PREPÍSAŤ softwér svojej mysle a zmeniť tak predlohu, podľa ktorej ste doteraz žili. Ako? Napríklad tak, že si objednáte individuálne sedenie alebo balíček individuálnych sedení PSYCH-K®všetky informácie nájdeš priamo tu.

Ak neviete, ako také sedenie prebieha – pozrite si tento článok.

https://oslobodsvojumysel.sk/individualne-sedenia-psych-k-a-najcastejsie-otazky/

Prípadne, ak Vás PSYCH-K® zaujala na toľko, že vidíte potenciál využívať ju denne nielen pre seba, ale aj vo svojej koučovacej praxi, zúčastnite sa workshopu a staňte sa facilitátorom tejto metódy – viac info tu.

https://oslobodsvojumysel.sk/psych-k-workshopy/

Všetky citácie Bruca Liptona sú použité z pôvodného videa v anglickom znení zverejneného na youtube kanále priamo tu.

Som nevyliečiteľná optimistka, mama 3 detí a autorka projektov Osloboď Svoju Myseľ, Rodinka výnimočných>> , Záhradné domčeky pre deti>> a tiež autorka vlastného systému detského znakovania>> . Pomocou projektu Osloboď svoju myseľ pomáham klientom pracovať s limitujúcimi presvedčeniami pomocou účinnej metódy PSYCH-K®, aby dokázali zažiariť svojím plným potenciálom a dosiahnuť to, po čom v živote túžia. Viac o mne si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.